Welkom op Duurzaam Bouwen met weinig geld

Duurzame woningen en gebouwen zijn beter voor het milieu dan de traditionele bouw. Duurzaam bouw is een stuk beter voor het milieu: het bespaart grondstoffen én veel energie. En vaak zijn duurzame gebouwen ook gezonder voor bewoners en gebruikers. Op deze site vindt u veel informatie over duurzaam bouwen. Wat is het, wie doet het en wat hebben we er met zijn allen aan. Enkele voorbeelden van wat u met duurzaam bouwen kunt doen: Bouw advies? Mail naar Bart@cdh.nu of bel naar 06-27379838 Gebruik tempex

FILM OVER SCHUIMBETON

Duurzame bouw in Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, vindt duurzaamheid steeds belangrijker. Gezonde, veilige en betaalbare woningbouw staat centraal. Hierbij mag de impact op het milieu natuurlijk gering zijn. Economische, sociale en ecologische investeringen én eisen zijn in balans. De officiële doelstellingen van Bouwend Nederland:

  • Vanaf 2020 is alle nieuwbouwproductie in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal. Dat wil zeggen dat een gebouw heel weinig energie verbruikt, en dat die energie voortkomt uit hernieuwbare bronnen (zon, water, wind). De energieproductie van deze gebouwen vindt in, onder of dicht bij het gebouw zelf plaats.
  • Vanaf 2050 zijn alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal.
  • De 2,4 miljoen corporatiewoningen zijn in 2021 verduurzaamd tot een gemiddeld energielabel B. Dit is de op één na hoogste energiecategorie voor een woning.
  • Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaat- en waterbestendig ingericht.
  • Vanaf 2020 worden in alle GWW-aanbestedingen (grond-, weg- en waterbouw) duurzaamheidscriteria serieus meegenomen, zodat infrabedrijven duurzaamheid in projecten optimaal kunnen vormgeven.

Duurzaam bouwen

Zonnepalen bevorderen duurzaamheid

Duurzaam hout en beton

Omdat er jaarlijks ontzettend veel hout van de aarde verdwijnt dat niet terugkomt, is het belangrijk om bewuster en duurzamer met onze houtvoorraad om te gaan. Om dit vorm te geven is FSC Nederland – dat zich internationaal inzet voor het behoud van de bossen – een samenwerking aangegaan met verschillende Nederlandse bedrijven. Doel van de samenweking is om uiteindelijk een volledig duurzama houtinkoop tot stand te brengen. Hierbij is zijn de richtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn opgesteld, leidend. Op die manier wordt er gebouwd aan een duurzame samenleving die een stuk beter omgaat met al het groen in de wereld.

Ook beton speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving en biedt vele mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Beton past perfect in de circulaire economie, heeft een extreem lange levensduur, is veilig en het draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. De grote vormvrijheid van beton biedt mogelijkheden om zowel standaard als meer bijzondere bouwwerken te maken en om materiaal armer te bouwen. Beton is bovendien samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, die altijd op korte afstand én ruim voorradig zijn én gerecycled kunnen worden. Meer informatie over duurzaam beton vindt u hier. Meer informatie over duurzaam beton vindt u hier.

De manier waarop een huis wordt verwarmd speelt een hele grote rol bij energiebesparing. Een vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp is erg energiezuinig, en de perfecte combinatie voor de duurzame woningbouw. Warmtepompen behalen namelijk het hoogste rendement bij een zo laag mogelijke afgiftetemperatuur. Vloerverwarmingssystemen zijn daarmee ideaal om aan te sluiten op een warmtepomp, maar ook een HR-ketel presteert beduidend beter op een vloerverwarmingssysteem dan op traditionele radiatoren. Maar om optimaal te profiteren van een warmtepomp is vloerverwarming het meest geschikt. Het rendement is ontzettend hoog: ’s winters stookt u goedkoop en in de zomermaanden kan uw woning ook goedkoop gekoeld worden. Om de duurzaamheid van de woningbouw naar een hoger plan te tillen is het bij nieuwbouw verstandig om vloerverwarming direct als hoofdverwarming in de vloer aan te brengen. Meer informatie over duurzame vloerverwarming vindt u hier.

Duurzame bedrijfspanden

Ook de nieuwbouw en renovatie van bedrijfspanden gaat natuurlijk een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de bouw in Nederland. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe bedrijfspand van Van Wieringen Prins Hoveniers in Amsterdam. Aannemer De Jong Ursem heeft het dak voorzien van zonnepanelen en deels bekleed met de plantensoort Sedum. Voor de gevels en dakoverstekken is ook nog gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals houten gevelplanken. Duurzamer dan dat wordt het waarschijnlijk niet.

Duurzaam is Kostenbesparing
Minder energie is in de meeste gevallen een kostenpost die alleen af en toe wat wordt aangepast als je een aantrekkelijk contract afsluit met een energieleverancier denkt men. Door aan de slag te gaan met verduurzaming kun je de kosten nu eens echt goed verlagen. Dat begint met de vele mogelijkheden  om energie te besparen (ledverlichting bijvoorbeeld). Als je minder energie verbruikt bekijken we ook hoe we de resterende energiebehoefte duurzaam kunnen opwekken. Op jouw eigen dak of met collectieve maatregelen zoals een windmolen. Het resultaat is een pakket aan maatregelen die ervoor zorgen dat je volledig duurzaam bent. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

Ook nog eens een prettige werkomgeving
Een duurzaam gebouw zorgt voor een prettige werkomgeving. Zo kijken we bijvoorbeeld bij de installatie van ledverlichting naar een juiste lichtsterkte die gelijk staat aan daglicht en daarmee een gunstig effect heeft op de productiviteit van medewerkers. We kijken naar een optimale afstelling van de verwarming (differentiatie per ruimte bijvoorbeeld) en een goede isolatie. Dat zorgt voor een behaaglijk en stabiel binnenmilieu en bespaart energie.

Groene uitstraling
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht en dat betekent dat ook de omgeving van bedrijven hierop reageert. Men kijkt wat een bedrijf doet op het vlak van duurzaamheid voordat men zaken doet.

Voldoen aan regelgeving
Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Daarnaast moeten bedrijven maatregelen voor energiebesparing die binnen vijf jaar terug verdiend kunnen worden verplicht treffen. Regelgeving rondom verduurzaming neemt naar verwachting alleen maar toe. Wees het voor en ga zelf aan de slag met verduurzaming.

Klaar zijn voor de toekomst

kijk eens op duurzaam bouwen

duurzaam bouwen

WAAROM GOEDKOOP BOUWEN?

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie; het is een uitdagende opdracht die ons allemaal raakt.

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. Het klimaat verandert, door uitstoot van (te veel) broeikasgassen. We gebruiken meer van de aarde, dan deze kan opbrengen. Dit tast het vermogen van de aarde ernstig aan. Hoe kunnen we tóch blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, zonder de aarde verder te belasten? Het antwoord is duurzaamheid.

Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we in de wereld van morgen. Steeds meer organisaties brengen hun CO2-uitstoot in kaart en werken aan CO2-reductie. De initiatiefnemers van DL streven bovendien naar een duurzame bedrijfsvoering: bij alle bedrijfsprocessen rekening houden met effecten op mens en milieu.

Duurzame bedrijfsvoering
Duurzame bedrijfsvoering begint met een heldere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast gaat het over duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, inkoop én verkoop. Dit is niet alleen belangrijk voor mens en milieu, het onderscheidend vermogen van een bedrijf wordt ook groter.

Investeren in een duurzame bedrijfsvoering is een toekomstgerichte én commerciële keuze. Want steeds meer opdrachtgevers, ook de initiatiefnemers van Duurzame Leverancier, stellen duurzame eisen aan hun (A)leveranciers.

DL ondersteunt leveranciers bij het concretiseren én aantonen van hun duurzame inspanningen. Duurzaamheid krijgt een concreet gezicht.Daarom duurzaam bouwen

waarom isoleren