wat kost een zonnepaneel maken

Wat kost een zonnepaneel maken

Het opwekken van elektriciteit met (fotovoltaïsche) zonnepanelen reduceert de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, zware metalen en broeikasgassen met 90 procent in vergelijking met elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen. Dat stelt een studie die deze maand verschijnt in “Environmental Science & Technology”. Goed nieuws, zo lijkt het, maar dat verandert enigszins als je het rapport effectief leest. De onderzoekers interpreteren hun gegevens nogal optimistisch.

welke vloer bij zonnepanelen De beste manier van sparen

De wetenschappers gaan in hun berekening uit van een zonne-intensiteit van 1.700 kilowattuur per vierkante meter per jaar, het gemiddelde in Zuid-Europa. Bovendien is hun conclusie gebaseerd op een levensduur van de zonnepanelen van 30 jaar.

nederland lacht maar het klopt niet !
Wat kost het als een zonnepaneel het niet meer doet?
Wat kost het om hem te maken als deze stuk is?
wel belangrijk om te weten.

Vier misvattingen over zonne-energie

Zon kan wel in Nederland

Bij Vrijopnaam spreken we elke dag met mensen over energie opwekken via zonnepanelen. Vragen over zonne-energie krijgen we ook: is dat wel realistisch in Nederland? En hoe zit het met de CO2-uitstoot? Daarom zetten we vier veelgehoorde misvattingen op een rij. Een waarschuwing vooraf: getallen zijn onvermijdelijk voor wie meer wil weten over de mogelijkheden van zonne-energie in Nederland.

Misvatting 1: Nederland is te klein

We horen vaak: ‘Nederland is toch veel te klein of te vol’ voor zonnepanelen of windenergie om alle energie op te wekken. Laten we dat eens omdraaien. Wat als de elektriciteit van alle huishoudens in Nederland volledig via de zon wordt opgewekt? Dan moet de zon ongeveer 23.000 miljoen kilowattuur aan stroom opwekken. Met de huidige stand van de techniek zijn daarvoor 30.000 hectare zonnepanelen nodig. Dat klinkt veel, maar is nog geen vierkant van 18 x 18 kilometer. Ongeveer de helft van de Noordoostpolder. Best haalbaar toch?

Stel dat we de totale energiebehoefte van Nederland met zon zouden willen opwekken. Dan heb je een stuk Nederland nodig wat hieronder rood gearceerd is.

Een paar herberekingen met een lagere zonne-intensiteit en een kortere levensduur leveren minder positieve resultaten op. In de meeste gevallen blijven zonnepanelen een betere keuze dan elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen, zij het niet altijd even overtuigend. In het geval van gadgets die door zonnepanelen worden opgeladen, blijkt de technologie zelfs schadelijker dan elektriciteit opgewekt door steenkool.

Zonnepanelen vallen niet uit de lucht – ze moeten geproduceerd worden. Net als bij computerchips (die grotendeels uit hetzelfde materiaal bestaan) is dat een vuil en energie-intensief proces. Er moeten grondstoffen ontgind worden, die vervolgens via allerlei stappen moeten worden bewerkt.

Die behandelde materialen worden tot zonnecellen verwerkt, en die zonnecellen tot modules (de zonnepanelen). Al deze processen produceren luchtvervuiling en uitstoot van zware metalen, en ze consumeren energie – wat opnieuw luchtvervuiling, zware metalen en ook broeikasgassen veroorzaakt.

Opzet van het onderzoek

De ecologische prijs van het energieverbruik is sterk afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt geproduceerd. De onderzoekers gaan daarom uit van drie scenarios. Het eerste is gebaseerd op de doorsnee Europese energiemix, het tweede op de gemiddelde Amerikaanse energiemix (die ongeveer 45 % CO2-intensiever is).

Een derde scenario gebruikt de gegevens van het recente “Crystal Clear” project van de Europese Commissie, dat de energiemix onderzocht van 11 Europese en Amerikaanse silicium- en PV-fabrikanten. Omdat die naar verhouding meer hydrokrachtcentrales en gas gebruiken (uit kostenoverwegingen) is dit het “best-case-scenario”. De onderzoekers bestudeerden 4 types zonnecellen: multi-kristallijn silicium (met een efficiëntie van 13 procent), mono-kristallijn silicium (14%), ribbon silicium (11,5%) en dunnefilmtechnologie (9%).

co2 neutraal? wat is co2 neutraal

CO2-neutraal

CO2-neutraal betekent dat er per saldo geen sprake is van CO2-uitstoot.

CO2 oftewel koolstofdioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals benzine, aardgas en kolen. Kooldioxide komt van nature voor in de atmosfeer maar onder invloed van de mens is de aanwezige concentratie flink toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de aarde de warmte die afkomstig is van de zon minder goed kwijt kan in de ruimte, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dit broeikaseffect is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

Het begrip CO2-neutraal kom je vooral veel tegen bij reizen (bijvoorbeeld per vliegtuig of openbaar vervoer) en op verschillende producten. Het houdt in dat de CO2-uitstoot van het vervoer of de productie geen invloed op het klimaat heeft. Aangezien CO2-uitstoot in de meeste gevallen onvermijdelijk is gebeurt dit over het algemeen door de uitstoot van CO2 te compenseren door bomen te planten of door te investeren in projecten die CO2-uitstoot elders zullen verminderen.

Wat is een pelletkachel

Hieronder staan een aantal van onze meest gestelde vragen.

Wat is een pelletkachel ?

Een pelletkachel is een kachel die brand op pellets, dit zijn kleine brokjes hout die gemaakt zijn van zaagsel en snippers . Het zaagsel word in een machine onder hoge druk samen geperst tot kleine ronde staafjes dit noemen we hout pellets bij groenverwarmen kunnen ze u er alles over vertellen.

 • Pellets worden van restafval gemaakt, raakt dat nooit op?

Natuurlijk is het restafval van de houtindustrie niet eindig, maar op dit moment wordt maar een klein deel omgezet in pellets. Pellets kunnen daarbij ook gemaakt worden van biomassa zoals pulp van mais of soja. Er worden al pellets gemaakt van berm gras, maar dit zit nog in een proef traject. En door dat er steeds opnieuw bossen worden aangeplant blijft er altijd biobrandstof.

 • Hoe werkt een pelletkachel?

Boven zit het reservoir met hout pellets die vervolgens in de verbrandingskamer worden gebracht. Door middel van een elektronische ontsteking gaan de pellets ontbranden Een ventilator zorgt voor de aanvoer van verse lucht, de afvoer naar buiten en voor de toevoer van warme lucht in de ruimte. De aslade vangt de as op zodat de verbrandingskamer schoon blijft.Wilt u pelletkachel in werking zien bij Groenverwarmen in de showroom staan er een aantal brandend en zij kunnen u er alles over vertellen.

Besto groep Obdam
zonnepaneel

Tempex

 

Ophogen straatwerk en tuin met tempex

Heeft u last van verzakkingen in uw tuin of straatwerk? Dan kunt u deze laten ophogen met tempex of schuimbeton. Hoogteverschillen in een tuin kunnen van meerwaarde zijn, maar ze kunnen in de praktijk ook vervelend zijn. Wanneer ze het comfort in uw tuin gaan beïnvloeden is het dan ook een goed idee om de mogelijkheden te bekijken om deze op te hogen. Wij geven u alvast een  beeld van de verzakking, wat u eraan kunt doen en waar u allemaal rekening mee dient te houden.

 

MAGNESIET OP SCHUIMBETON

 

Strooper heeft op dit moment een partij gratis tempex blokken staan die tegen een redelijke vergoeding gebracht en ook neergelegd kunnen worden. Het tempex ligt in Heerhugowaard en we beschikken over een bakwagen om het te vervoeren.

 

Diverse verhalen over ongedierte in Tempex zijn niet waar. Er bestaat watervaste wegenbouw-tempex en isolatie-tempex. In watervaste tempex wordt olie verwerkt, daar gaat absoluut geen ongedierte in zitten.

 

Tuin ophogen met schuimbeton

Met schuimbeton de tuin ophogen is ook een optie. Schuimbeton is een mengsel van cement, zand, water, schuim en lucht dat erg licht is, en ook nog eens erg goed isoleert.

 

De voordelen van het ophogen met schuimbeton:

 • Uw bestaande straat/tuin blijft behouden;
 • Opgehoogde schuimbetonvloer binnen korte tijd weer begaanbaar;
 • Minder grond, sloop- en bouwwerkzaamheden;
 • Lagere kosten vergeleken met aanleg nieuwe tuin;
 • Geen extra gewicht;
 • Geen ontgraving;
 • Snel belastbare vloer;
 • Stofvrij en geen bouwafval.

 

Materiaaleigenschappen schuimbeton voor uw verzakte tuin/straat ophogen:

 • Lichtgewicht;
 • Isolerend: minder last van vorst;
 • Vochtwerend;
 • Milieuvriendelijk;
 • Volledig recyclebaar.

 

Voor meer informatie, kijk ook op www.printbeton.infostraatwerk dat niet verzakt. Funderen terras, funderen oprit, parkeerplaats funderen, funderen tuinhuis, funderen blokhut. Allemaal met tempex-platen of schuimbeton.

 

 

Verzakkingen

In Nederland hebben we veel last van grondverzakking. Dit komt doordat Nederland een waterland is vol polders en rivieren. Ook de waterstanden en het grondwaterpeil spelen daarin een grote rol.

Er is veel gebouwd in veengrond, en dat zakt van alle grondsoorten het meest in. Maar ook kleigrond bijvoorbeeld zakt. Door grondwater dat zakt, door bemaling of door droogte.

 

Het kost vaak veel energie, tijd en geld om je tuin en bestrating netjes te krijgen; het is daarom zeer vervelend als je nieuwe terras of oprit al binnen enkele jaren volledig verzakt is, en of dat je heel snel rijsporen krijgt in je oprit. Veel tuinen (bestrating, terras, oprit, tuinhuis, tuinschuur of blokhut) zakken namelijk binnen enkele jaren meerdere centimeters (1 tot 5 cm per jaar of erger). Door een goede fundatie van je bestrating en tuinhuis kan je dit voorkomen of verhelpen.

Fundering

Een goede fundering kan gemaakt worden door te gaan heien. We brengen dan eerst heipalen en storten beton met bewapening; dit heeft echter ook nadelen, zoals problemen met kabels en leidingwerk (welke absoluut niet onder het beton mogen). Voor heiwerk is in Nederland ook altijd een vergunning verplicht welke niet altijd wordt toegekend. Een fundering maken met Tempex is daardoor een goed alternatief.

 

Wij gebruiken voor het funderen van bestrating en tuinschuren watervaste Tempex-platen EPS 100 meestal, die ook volop in de water- en wegenbouw worden gebruikt. Deze Tempex platen vergaan niet en nemen geen water op. Deze platen zijn van een iets ander materiaal dan isolatietempex voor in de woningbouw met als voordeel dat er geen ongedierte in gaat zitten en het heeft een hardere persing, waardoor het veel sterker is.

 

De Tempex weegt ongeveer 23 kilo per m³ en zand weegt ongeveer 1500 kilo per m³ en nog meer als het nat is. Met Tempex maakt dat uw bestrating een veel lichtere ondergrond heeft waardoor deze niet of nauwelijks aan grondverzakking onderhevig is.

 

Op de Tempex-platen brengt u eerst wegendoek aan en vervolgens een laag zand van 10 tot 20 cm. De dikte van de laag zand is afhankelijk van het type (tegels of klinkers) en gebruik van de bestrating (oprit of terras). Gebruikt u platen met met wegendoek, hebt u ook geen weggezakte bestrating of ongelijke bestrating meer. U krijgt gewoon een sterke fundering.

kosten verbouwen
tempex

Advies op maat

Wij komen graag een keer bij u langs voor een adviesgesprekDe beste manier van sparen. Elk terras of elke oprit is anders, en een advies op maat is zeker geen overbodige luxe. Op de foto’s hiernaast werk ik met de bewoners zelf. Door zelf mee te helpen, bespaart u behoorlijk wat geld.

Gietvloer & fermacell

 

 

 

Siar

Geregistreerd op
20-1-2011
Berichten: 5

20 Januari 2011, 11:14   Gietvloer & fermacell
Wilt u een gietvloer op een houten balkenlaag & ondervloer te leggen. Weet iemand waaruit de fermacell ondervloer vergeet die men legt om de vloer te egaliseren bestaat? Moet de vloer ook nog geëgaliseerd worden met korrels bijvoorbeeld? En hoe dik wordt de fermacell laag? etc etc

Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen

Rene de klusser
Specialist Bouw

Geregistreerd op
21-11-2010
Berichten: 2497

friesland

20 Januari 2011, 11:34
Hallo SIAR.
de houten vloer die nu aanwezig is hoe is de staat daarvan.
je gaf aan hoe dik is de fermacel.
en je had het over de korrels.
Mijn gedachten gaan uit dat je het over een estrichvloer hebt die als woning scheidende vloer word toegepast.
Dus gaarne een iets uitgebreidere beschrijving wat je wilt gaan doen.
dan kunnen WIJ ook een pasende oplossing aangeven en of advies geven.

BVD Rene

Siar

Geregistreerd op
20-1-2011
Berichten: 5

20 Januari 2011, 14:36   Re
Quote:
de houten vloer die nu aanwezig is hoe is de staat daarvan


Daarmee bedoel ik de planken die op de houten balken liggen. De staat daarvan is redelijk, maar er zitten wel behoorlijk wat kieren tussen. Het huis is niet verzakt en de vloer redelijk recht.

Quote:
Mijn gedachten gaan uit dat je het over een estrichvloer hebt die als woning scheidende vloer word toegepast

Wat er wordt gelegd is:
9mm vilt
10 mm fermacell gipsvezelplaat
10mm fermacell gipsvezelplaaten je had het over de korrels
Ik geloof inderdaad dat dat ook wel Estrich wordt genoemd.

Quote:
en je had het over de korrels.


Mijn vraag is of we korrels ter egalisatie gebruikt moeten worden.

Rene de klusser
Specialist Bouw

Geregistreerd op
21-11-2010
Berichten: 2497

friesland

20 Januari 2011, 15:46
Als de vloer redelijk recht is dan is het beter om een estrich element te nemen.
Dit is een kantenklaar element die je zo over de vloer heen kunt leggen.
Met dat element maak je een zwevende vloer.
Als er vloeren bij zijn die behoorlijk schuin zijn kun je het opvullen met de korrels.

Plastic folie over de vloer en dan de korrels aanbrengen waterpas.
daar overheen komt het element.

Persoonlijk zou ik kiezen voor zo,n element dit is tevens een grandioze geluids wering.
En is veel gemakkelijker in gebruik dan in drie lagen een vloer aanbrengen zoals jij beschrijft.

Siar

Geregistreerd op
20-1-2011
Berichten: 5

20 Januari 2011, 16:56   Niet correct. Estrich is een verzamelnaam voor o.a. fermacel
Rene,

Estrich is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld Fermacell en Rigidur. Estrich is dus Fermacell en mij Estrich in plaats van Fermacell aanraden is een beetje vreemde tip. Een en ander kan je hier nalezen:

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/estrich.htm

1. Een estrichvloer is in Nederland meestal een vloer van speciale estrichelementen. Doel van de estrichvloer is vooral het effenen van de ondergrond om er een andere vloer op aan te kunnen brengen. Vaak zijn estrich vloerelementen voorzien van liplassen waardoor het leggen vereenvoudigd wordt en een stabieler vloer ontstaat: “een strakke vloer met een maximale stabiliteit”. Ook kunnen de elementen aan elkaar verlijmd worden met een speciale estrich vloerlijm.
Bij grote oneffenheden wordt, vóór het aanbrengen van de vloerelementen, geëffend met een laag droge vloerkorrels (vulkorrels, egalisatiekorrels).
Voorbeelden zijn de Fermacell vloerelementen en de Rigidur estrichvloer. Beide zijn gipsvezelplaten met als onderste laag een isolatieplaat.

Rene de klusser
Specialist Bouw

Geregistreerd op
21-11-2010
Berichten: 2497

friesland

20 Januari 2011, 19:02
Jij gaf in jou antwoord aan dat je een vloer zou nemen van 9 mm vilt
10 mm fermacel en 10mm fermacel.
Ik ging er dus van uit dat je het in drie lagen aan zou brengen.
Wat ik zelf omslachtig vind.
Maar als je een estrich element van fermacel neemt of van rigidur dat maakt niets uit.
Ik was dus in de veronderstelling dat je het in drie aparte lagen aan zou brengen.
En dan nog een vraag de gietvloer bedoelde je daar de korrels mee.

En de korrels zijn vergelijkbaar met katte bak korrels zij zijn onbrandbaar en vrij licht en combinatie van papier met vezelcement. Gietvloer & fermacell

 

Gietvloer & fermacell

schuimbeton fundering
Gietvloer & fermacell

 

 

waarom verzakt mijn straatwerk in almere

waarom verzakt mijn straatwerk in almere

dit is goede vraag

zo lost u verzakt straat werk op

hier alle tips over waarom verzakt mijn straatwerk

Waarom schuimbeton ipv zand op veengebied niet verzakt

zand op veengebied

Waarom schuimbeton ipv zand op veengebied niet verzakt

Bestrating verzakt in mijn tuin wat kan ik daar aan doen?

Bestrating verzakt meestal omdat de ondergrond niet stevig genoeg is of omdat er iets onder de bestrating is veranderd. Naar aanleiding van diverse vragen beschrijf ik in dit artikel een aantal oorzaken en wat je er aan kan doen om het te voorkomen. Zand op veengebied niet doen.

Prijs nodig? Mail naar woonopbeton@gmail.com  of bel naar 06-54271133              GEEN WACHT TIJD?

Schuimbeton Waarom schuimbeton ipv zand op veengebied niet verzakt.

Meer info www.schuimbeton.info   offerte mail naar woonopbeton@gmail.com

Bij een slappe ondergrond kan zand makkelijk wegzakken bij schuimbeton gebeurt dit niet, het pakket van zand en stenen heeft ook een behoorlijk gewicht wat op slappe veengrond makkelijk wegzakt bij schuimbeton is dit niet het geval.

Schuimbeton is heel licht van gewicht en veel gemakkelijker aan te brengen.
Wat ook nog wel eens voorkomt is verlaging van het grondwaterpeil waardoor de bodem in zijn geheel kan inzakken. Grondsoorten die veel vocht kunnen opnemen kunnen in vorstperiodes uit zetten en bij het ontdooien weer inzakken waardoor de bestrating ongelijk weg kan zakken.

zand op veengebied beter is Schuimbeton en schuimbeton drijft op water.

Vaak wordt er onder de verharding alleen straatzand gebruikt dat blijft over het algemeen prima op zijn plaats liggen. Als er veel regenwater op of langs de verharding stroomt kan het water het zand makkelijk weg spoelen waardoor de verharding ineens wegzakt, dit ontstaat soms ook na een flinke hoosbui. Een andere oorzaak van stromend water is een lekkende regenpijp of afgebroken rioolbuis waardoor het zand in de afvoer kan wegspoelen.

Als de bodem in zijn geheel zakt komt het ook wel eens voor dat er ruimte onder de fundering van het huis ontstaat waardoor het zand in de kruipruimte kan spoelen of zakken. De bestrating zakt dan juist dicht bij het huis weg. zand op veengebied

Verzakking kan ook ontstaan door piekbelasting en een onvoldoende verdichte basis. Dit komt vaak voor bij een oprit waar de wielen steeds over het zelfde deel van de bestrating gaan en er spoorvorming ontstaat. Bij een te lichte of vergeten kantopsluiting gaan de stenen makkelijk schuiven waardoor er kieren tussen de stenen ontstaan, dit zie je ook in bochten waar veel zijwaartse kracht op de stenen wordt uitgeoefend.

Is het zandbed te dun (minder dan 10 cm) dan kan de grond (die altijd werkt) omhoog komen waardoor de stenen ongelijk verzakken. Vaak zie je dan ook wormenhoopjes tussen de voegen van de bestrating doorkomen. Wormen kunnen geen voedsel vinden in een dikke zandlaag.

Ontwatering is zeer belangrijk bij een goed aangelegde bestrating zorg dus voor een flinke laag brekerzand of straatzand met onderop eventueel een laag gebroken puin. Hierdoor kan het water makkelijk wegzakken naar de ondergrond, kan er regenwater tijdelijk gebufferd worden en zal de bestrating minder snel opvriezen. Als de verharding vlot kan opdrogen heb je ook minder snel last van algen en mossen.

Waarom schuimbeton ipv zand op veengebied niet verzakt
Waarom schuimbeton ipv zand op veengebied niet verzakt
verzakt mijn straatwerk in almere

Coating vloer opknappen Renovatie PU Coating

Coating vloer opknappen Renovatie PU Coating

De goedkope manier ven Coating Gietvloer opknappen of Coating vloer opknappen

Met een Gietvloer Coating renovatie oogt uw vloer weer als nieuw. Gietvloeren zijn net als alle andere vloersystemen onderhevig aan slijtage en beschadigingen. Zeker oudere gietvloeren zijn hier gevoelig voor. Is uw huidige gietvloer versleten of zijn er beschadigingen?

 

De stappen voor gietvloer/coating renovatie

Zeer goed de vloer schuren met een zeer goed stof afzuiger.

De vloer zeer goed vetvrij maken met een onveter,juist langs de kanten.

De vloer schilderen met een PU schakelverf deze is alleen verkrijgbaar bij WOODSTOCK !

Eventueel lak laag toepassen dit kan u ook alleen in de loop paden doen.

Coating gietvloer opknappen

SNEL EEN OFFERTE RENOVATIE GIETVLOER

Coating gietvloer opknappen
Coating gietvloer opknappen

Beter maar iets duurder en duurzamer is de vloer polijsten.

schuren vloer
schuren vloer

BETON POLIJSTEN

Beton polijsten is een techniek waarbij de betonnen oppervlakken door schuurmachines worden verdicht en van een glans worden voorzien.

Door middel van een diamant polijst machine wordt tijdens het Beton polijsten het bovenste laagje van het beton, dat voornamelijk uit cement bestaat (cementhuid), verwijderd. Onder de huid wordt het kwartszand bereikt dat veel harder is dan de cementhuid. Door te schuren met een steeds fijnere “segmenten” ontstaat er een egaal, glad, verdicht betonnen oppervlak met een glanzend karakter.

BETERE BESCHERMING Coating vloer opknappen

Door Beton polijsten wordt de vloer harder waardoor loopsporen worden voorkomen. Het zorgt er ook voor dat het vloeroppervlak krasvrij is en eenvoudig te reinigen. De verdichting van het beton met een inpregneer en zorgt ervoor dat vuil en vloeistoffen moeilijk in de vloer kunnen dringen.

Gepolijste vloeren zijn gemakkelijk in gebruik en onderhoud en eenvoudig te reinigen met gebruik van weinig schoonmaakmiddel.

BETONVLOER OPKNAPPEN

Houtenvloer renovatie: wij regelen het voor u.

Heeft u een houten vloer op een balklaag die er niet meer helemaal top uitziet? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij schuren en bewerken uw houten vloer zodat hij er weer als nieuw uitziet. Op die manier is het niet nodig om een hele nieuwe vloer aan te schaffen. Is de balklaag onder uw houten vloer ook aan vervanging toe? Regelen we ook voor u!

Eerst demonteren we netjes uw houten vloer, en verwijderen we de verrotte balklaag onder uw vloer. Vervolgens vullen we de ruimte onder uw vloer op met schuimbeton. Dit zorgt ervoor dat uw woning een stuk beter beschermd is tegen vocht en schimmel. Wilt u vloerverwarming, dan installeren we die ook. Hierna brengen we een gietvloer aan van anhydriet, een gipsgebonden vloer die goed warmte geleidt. Ten slotte plaatsen we uw oude houten vloer op de anhydrietvloer en schuren en bewerken we die totdat hij er weer als nieuw uitziet.

Wilt u meer informatie over het renoveren van een houten vloer? Mail ons op woonopbeton@gmail.com, of bezoek onze showroom in Obdam. Het bezoekersadres is Butter 6/Meiland 17.Coating gietvloer opknappen

Vloer Renovatie Hout

Onze vloerspecialisten werken altijd op een vaste manier tijdens het renoveren van uw houten vloer. Dit maakt het voor u als klant wel zo duidelijk en betrouwbaar.

 1. We nemen samen met u de mogelijkheden voor het opknappen van uw vloer door;
 2. Vervolgens maken we een afspraak om bij u thuis de staat van uw houten vloer te beoordelen;
 3. Zodra we weten wat er moet gebeuren maken we een plan van aanpak;
 4. Is dat nodig vervangen we de balkcontructie onder uw houten vloer en brengen schuimbeton aan;
 5. Wilt u ook vloerverwarming, installeren we die, met daarop een gietvloer van anhydriet;
 6. Nu plaatsen we uw oude vloer terug;
 7. We schuren hem op, werken lelijke plekjes weg en vullen spijkergaatjes op.
 8. Uw vloer is weer als nieuw.

Coating gietvloer opknappen

Betonvloer polijsten

Een betonvloer krijgt in de loop van de tijd versleten plekken, of de kleur ervan vervaagt. Deze lelijke plekken op de vloer doen de uitstraling natuurlijk geen goed. Als de afwerklaag versleten is wordt uw vloer bovendien niet meer beschermd en kunnen er splinters ontstaan. Al deze problemen lost u eenvoudig op door de vloer te laten polijsten. Vooral als u even geen budget heeft voor een compleet nieuwe vloer, is dit de perfecte oplossing voor het opknappen van uw betonvloer. Door het polijsten verdwijnen alle beschadigingen uit de vloer en krijgt deze weer een prachtig uitstraling krijgen. Polijsten kan overigens ook bij een nieuwe vloer; ook dan krijgt uw vloer een prachtige uitstraling. Wilt u de betonvloer een afwerklaag geven, omdat deze niet meer helemaal schoon te krijgen is? Ook dan is polijsten de oplossing. Door het polijsten verdwijnen alle vuile plekken, zodat de vloer weer als nieuw oogt. Doordat wij met de nieuwste schuurmachines werken garanderen wij u het allerbeste resultaat. Een perfect gepolijste vloer, die nog jaren meekan.Coating vloer opknappen

Coating vloer opknappen
Coating vloer opknappen

 

Coating vloer opknappen beter

Wat is polyurethaan

Wat is polyurethaan

Polyurethaan afgekort PU, is een van de vele polymeren. Het is een plasticmateriaal dat in verschillende vormen kan worden gemaakt. Harde, zachte of flexibele materiaal kunnen allemaal met polyurethaan worden gemaakt. Hierdoor heeft het een breed aantal toepassingen. Het word in de bouw vaak gebruikt als isolatiemiddel in de vorm van polyurethaan schuim.

gebruik 2 hands isolatie bijvoorbeeld tempex

Duurzaam is een  ANHYDRIETVLOER

Duurzaam is een  MAGNESIETVLOER of anders HOUTVEZELVLOER

Toepassingen

KIJK OP TEMPEX

Is PUR/PIR is ongezond en slecht voor het milieu

polyurethaan

Enkele andere voorwerpen waarin polyurethaan wordt gebruikt:

meubelbekleding
matrassen
auto-onderdelen
beschermingslagen
kleefmiddelen
wieltjes en banden
panelen uit houtcomposiet
schoenzolen
sportkledij

PU vloer polyurethaan

 

Een coating van polyurethaan (PU Coating) wordt steeds vaker gebruikt bij het maken van vloeren. Deze vloer is populair in kantoren en woningen. Het is een strakke gietvloer waar u weinig onderhoud aan heeft. De vloer wordt vaak schoongemaakt met een zeepvrij reinigingsmiddel. Vraag daarom direct een offerte aan via ons contact formulier pu vloer. Bij PU vloeren moet u er rekening mee houden dat het even duurt voordat de vloer gebruiksklaar is. Gietvloeren bestaan meestal uit drie of vier lagen, en omdat elke laag één dag moet drogen duurt het even voordat de hele vloer erin ligt.

 

Alternatief voor purschuim

 

Zelf gebruiken wij schuimbeton als alternatief . Dit materiaal is niet duur omdat de materialen die wij nodig hebben voor de productie erg goedkoop zijn. (o.a zand en water) Verder hebben wij alleen nog cementmortel en schuimmiddel nodig. Daarom blijven onze prijzen laag. Schuimbeton is ook duurzaam en wordt daarom als zeer aantrekkelijk gezien in de diverse soorten bouwkundige toepassingen. Schuimbeton voldoet aan veel eisen volgens milieu- en gezondheidsvoorschriften van de toekomst. Ook is schuimbeton volledig recyclebaar. Daarom adviseren wij om voor schuimbeton te kiezen.

 

Schuimbeton is relatief goedkoop. U moet er wel rekening mee houden dat die prijs iets kan variëren. Dit omdat de uiteindelijke prijs afhankelijk is van onder meer de bereikbaarheid van de stortplek en de afmetingen van de ruimte. Wilt u een precieze prijs van ons? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

polyurethaan
polyurethaan

gebruik isolatie 2x

Naden zijn het zwakke punt

 

Isolatieplaten zijn dan wel voorzien van een tand- en groefverbinding, toch blijven de naden het zwakke punt. Een geschrankte plaatsing vangt die zwakke plek op. De naden van de buitenste laag en de hoeken aftapen, biedt nog een extra zekerheid.

 

“Goedkope tape? Bespaar je de moeite”

 

“Als je tenminste de juiste tape gebruikt”, merkt Verbeke meteen op. “Op werven zie ik vaak de allergoedkoopste aluminiumtapes opduiken. Maar die hebben niet de juiste eigenschappen voor muurisolatie. Ze reageren bijvoorbeeld slecht op temperatuurschommelingen en vocht. Het resultaat: ze scheuren of komen los. Als je een foute tape gebruikt, kan je je de moeite evengoed besparen.”

Duurder want…

 

Maar geen voordelen zonder nadelen. Deze manier van werken betekent meer werkuren. Want meer platen plaatsen, brengt extra werk mee voor je aannemer. En dat resulteert in een hogere factuur.

… hogere materiaalkosten…

 

Ook de materiaalkosten liggen hoger. Want de prijs van een plaat van zeven centimeter is niet simpelweg de helft van één van veertien. De prijs neemt naargelang de dikte verhoudingsgewijs beetje bij beetje af. De logica hierachter? Een van de prijsbepalers is de bekleding aan weerszijden van de plaat.

 

PU gietvloer 5 kg € 69.–

Andere maat verpakking klik hier.

Zeer flexibel en zeer strak!
Toepasbaar in drukke huishoudens, licht bedrijfsmatig.
Perfect op houten en op steenachtige ondergrond.
Vloeistofdicht, juist ook voor badkamers.
2 componenten kwaliteit.
Doorgaans snel en uit voorraad leverbaar!
Op kale vloer eerst de epoxy impregneer aanbrengen.

1 KG €  25.90   0.4 m² bij 1.5 mm laagdikte
5 KG €  69.–    2    m² bij 1.5 mm laagdikte
10 KG € 119.–    4    m² bij 1.5 mm laagdikte
25 KG € 235.50 10    m² bij 1.5 mm laagdikte

Wat is polyurethaan

Polyurethaan afgekort PU, is een van de vele polymeren. Het is een plasticmateriaal dat in verschillende vormen kan worden gemaakt. Harde, zachte of flexibele materiaal kunnen allemaal met polyurethaan worden gemaakt. Hierdoor heeft het een breed aantal toepassingen. Het word in de bouw vaak gebruikt als isolatiemiddel in de vorm van polyurethaanschuim.

Hans Hoogewerf 50 Jaar !

Hans Hoogewerf 50 Jaar !

De timmer topper Hans Hoogwerf 50 jaar ! Het leven begint bij vijftig !!

Niet iedereen vindt het even leuk: 50 jaar worden. Het grote feestje inclusief  Abraham in de tuin is leuk, maar nu Hans 50 levensjaren achter zich hebt liggen is het vaak ook een moment om te kijken waar hij nu staat. Zijn leven is nu rustig en stabiel: je carrièrepad is grotendeels al uitgestippeld, zijn kinderen zijn inmiddels oud genoeg om (bijna)voor zichzelf te zorgen en Hans en Sonja voelen elkaar beter aan dan ooit te voren. Klinkt misschien bijna té rustig, maar Amerikaans onderzoek toont juist aan dat vijftigers de gelukkigste mensen zijn. De rust en stabiliteit zorgen ervoor dat 50-ers beter met stressvolle situaties kunnen omgaan, en door het gebrek aan stress zo gelukkig zijn. Verder ervaren 50-ers over het algemeen weinig gezondheidsproblemen en zijn daardoor in staat te kunnen doen wat ze willen doen. 50 zijn is dus zo slecht nog niet.

Hans Hoogewerf 50 Jaar !
Hans Hoogewerf 50 Jaar !

Minder stress wordt ZZP 

Uit een groot onderzoek van de New Yorkse Stone Brook University onder ruim 300.000 Amerikanen tussen 18 en 65 jaar blijkt dat het leven na je 50ste als zzp over het algemeen als leuker wordt ervaren. Minder stress, boosheid en ongerustheid over kinderen, werk en relatie. Veel 50-ers ervaren zelfs als een verdieping van hun relatie met hun partner, kinderen en vrienden. Ook weten ze vaak veel beter wat ze willen en durven precies te zeggen waar het op staat. Dat geeft veel rust. Tot slot kunnen ouderen net zo goed veel reden hebben tot boosheid en stress, alleen weten ouderen als zzp beter met stressvolle situaties om te gaan.

Gezondheid

Volgens de Nederlandse geluksprofessor Ruut Veenhoven, verbonden aan de Erasmus Universiteit, is niet succes maar gezondheid de belangrijkste voorwaarde voor een mooie oude dag. Er is een aantoonbaar verband tussen geluk en gezondheid. Echt ongelukkige mensen worden over het algemeen niet oud, omdat ze vaak ook erg ongezond zijn. Dat heeft natuurlijk een wederzijds effect. Hoe ongelukkiger je bent hoe ongezonder je bent. Maar ook: als je niet zo gezond bent, ben je vaak ook minder gelukkig. Vanaf het 70ste levensjaar daalt het geluksgevoel vaak weer, omdat veel mensen dan echt met lichamelijke beperkingen te maken krijgen.

Hans Hoogewerf 50 Jaar !

De timmer topper Hans Hoogwerf 50 jaar ! Het leven begint bij vijftig !!

Droom jij steeds vaker over een carrièrestap? Dan ben je misschien niet helemaal gelukkig meer met je huidige baan. Tijd om actie te ondernemen en te onderzoeken welk werk wel bij jou past. Maar waar begin je?

KIJK OP ZZP,ER WORDEN 

Plezier hebben in het werk wordt steeds belangrijker. Vooral millenials hechten hier veel waarde aan. Een leuke baan zien ze als waardevoller dan een goed salaris, blijkt uit onderzoek van YoungCapital in samenwerking met Universiteit Utrecht.

Maar leuk werk is niet altijd vanzelfsprekend. Het hangt af van een hoop dingen: of je energie krijgt van je baan, of je leuke collega’s hebt en of je waardering krijgt van jouw manager.

Als dit niet meer in balans is, kan het geen kwaad om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Een eng idee, want misschien heb je nog geen idee wat je wilt gaan doen. Deze tips helpen je om werk te vinden waar je echt blij van wordt.Hans Hoogewerf

Hans Hoogewerf 50 Jaar ! Droom jij ook over zijn carrièrestap? Dan wordt je misschien ook helemaal gelukkig als zelfstandig zonder personeel.Tijd voor actie

Nu een Betonvloer storten?

Schuimbetonvloer onder de betonvloer?

Neem SCHUIMBETON als ISOLATIE

Hans Hoogewerf 50 Jaar !

De timmer topper Hans Hoogwerf 50 jaar ! Het leven begint bij vijftig !!Hans Hoogewerf

Timmerbedrijf

 

 

 

Vloerverwarming in een tafelblad

Vloerverwarming in een tafelblad

Vloerverwarming in een tafelblad! Op de plaats waar het nodig is! Dat zijn de tafel verwarmingen van Deco Crete.
Deze absoluut veilige laag temperatuur verwarming en is met de hand tastbaar zonder dat het te warm is!

Vloerverwarming in een tafelblad
Vloerverwarming in een tafelblad

Meer info 06-15502791  tel 0226427785 of contact DecoCrete

Vloerverwarming in een tafelblad

U kunt veilig en comfortabel plaats nemen aan de tafel en direct de aangename warmte voelen.
Het voordeel van de elektrische tafelverwarming direct bij het inschakelen verwarmd terwijl normaal de cv eerst de helle ruimte moet opwarmen.
Tevens kan deze verwarmde tafel overal staan.

Reden om te kiezen voor de veilige warmte van de Deco Crete tafel  verwarming.

Kijk ook op DecoCrete Betonbladen

Voordeel plaatselijke verwarming

Het wordt weer een stuk kouder buiten. Het is vroeger donker en het ijs van autoruiten moeten we al krabben. Brrr koud. Dat houdt wel weer in dat de gordijnen vroeg dichtgaan, we knus samen op de bank een kopje koffie drinken en de verwarming lekker hoog zetten. U begrijpt het al: deze week vertel ik u alles over de verwarming.

Je hebt grofweg gezegd twee soorten verwarming van een huis. Lokale en centrale verwarming. Met lokaal bedoelen we gevel-, gas- en oliekachels, openhaarden en nu ook de tafel verwarming, verplaatsbare verwarmingstoestellen. Met lokale verwarming verwarm je dus één specifieke ruimte bijvoorbeeld balie, intree, woonkamer of keuken bedenk het maar. Het voordeel is dat je die plaats op zich kan verwarmen tot zeg 20 graden, terwijl je in de andere ruimte de thermostaat op de kachel op 15 graden kan laten. En bij storing aan één van de kachels werken de anderen gewoon door.

De andere soort verwarming is centrale verwarming ook wel cv-installatie genoemd. Weet je ook gelijk waar die ’cv’ voor staat. Met een cv hebben we één centrale verwarmingsbron (cv-ketel). Deze verwarmt water dat via cv-leidingen naar de radiators gepompt wordt. Doordat je een aanvoer hebt en een afvoer, komt het afgekoelde water weer terug bij de verwarmingsbron en wordt dan weer opnieuw verwarmd. Dit aan- en afvoer gebeuren is een gesloten systeem. Daarom moet regelmatig gecontroleerd worden of er voldoende water(druk) in het systeem aanwezig is. Een standaard cv-installatie heeft ongeveer een waterdruk van 1,5 bar.

Het voordeel van een cv is dat alleen de cv-ketel onderhoud nodig heeft. Het nadeel is dat als er storing is, er nergens in het huis verwarming is. Bij een cv-installatie hangt meestal in de woonkamer de thermostaat. Dan is het verstandig om in de slaapkamers thermostaatkranen te plaatsen op de radiators, zodat je deze lokaal kan regelen.

Vloerverwarming in een tafelblad

Verwarming op de plaats waar het nodig is! Dat zijn de tafel verwarmingen van Deco Crete.
Deze absoluut veilige laag temperatuur verwarming en is met de hand tastbaar zonder dat het te warm is!

 

Kijk ook op Vloerverwarming

Radiators kunnen na verloop van tijd verkleuren of door beschadiging lelijk worden. Je hoeft ze dan niet gelijk te vervangen. Je kan ze namelijk een tweede leven geven met een hittebestendige verf.

Kijk ook op DecoCrete Betonbladen

Ook zie je regelmatig de heteluchtverwarming. Dit is ook een centrale verwarming. De lucht wordt op een centrale plek verwarmd en via buizen en roosters verspreid door het huis. Het voordeel hiervan is dat je geen radiators meer nodig hebt.

of op Vloerverwarming op Schuimbeton

wat is Schuimbeton

Eindelijk een onkruidvrije straat en terras

Eindelijk een onkruidvrije straat en terras

Printbeton van DECO CRETE is dé oplossing tegen onkruid

voor snel een offerte klikt u hier

 

Onkruidvrij straatwerk.

Bellen kan natuurlijk ook op 06-15502791

Eindelijk een onkruidvrije straat en terras.

Door het grote aanbod van verschillend straatwerk is het af en toe lastig in te schatten wat de beste oplossing is voor uw situatie. Heeft u al eens aan printbeton gedacht? Leest u verder voor de toegevoegde waarde van printbeton als straatwerk voor uw terras, oprit of het grotere werk.

De juiste keuze maken voor uzelf en voor de wereld. Duurzaamheid en de verantwoorde keuze staat tegenwoordig hoog op de agenda. Een printbetonvloer die op de juiste manier aangebracht is gaat hij wel tot wel meer dan 75 jaar mee. Dit maakt een printbetonvloer een meer verantwoorde keuze ten opzichte van bijvoorbeeld sierstraatwerk of straatklinkers én het kan er net zo spectaculair uitzien. Kleur, patroon, motief –  u roept, wij draaien

 

Verkoop tafels en tuinmeubels van beton (onderhouds vrij) KLIK HIER

Eindelijk een onkruidvrije straat en terras

Printbeton lost gelijk het probleem van onkruid, groene waas en onderhoud op. Door het ontbreken van voegen, een stevige onderlaag van schuimbeton en een goede topcoating krijgt onkruid en ander vuil geen vat op uw nieuwe terras of oprit. Dit scheelt in onderhoud en ergernis. Daarnaast leent het industriële karakter leent zich goed voor een hip of minimalistisch huis of pand. Beton creëert ook een rustige basis geliefd bij winkels, kantoren en musea. Door het slijtvaste karakter is het geschikt voor ruimtes die intensief gebruikt worden.

Door schuimbeton te gebruiken i.p.v. zand als onderlaag kan ook de prijs flink naar beneden.  De kosten bedragen vanaf  €50,- per m2 ex BTW. Dit is een richtprijs – als uw zelf helpt kan het nog goedkoper.

Wat is een printbetonvloer?

Een Printbetonvloer is duurzaam en na verloop van tijd kosten- en tijdbesparend. Het is een samenstelling van beton en kleurslijtlagen. Het beton zelf bestaat uit grind, zand en cement. Het beton dat wij gebruiken laten we altijd leveren door een erkende betoncentrale. We gebruiken een speciaal mengsel voor print betond zodat het vorst- en zoutbestendig is. Hierdoor kan tijdens de wintermaanden de vorst en het strooizout het beton niet aantasten waardoor de duurzaamheid en levensduur aanzienlijk verlengd wordt!

Waar kan printbetonvloer voor gebruikt worden?

Printbeton is een veelzijdig product en kan daarom op heel veel manieren gebruikt worden. Denk onder andere aan een terras, onder een overkapping (zoals een oprit), een tuinpad, oprijlaan maar ook gewoon als bestrating. Waar het ook voor gebruikt wordt is erfverharding.

Wat kost een Printbetonvloer

printbeton in houtmotief binnen
printbeton houtmotief kan ook binnen

prijs en kosten

De prijs hangt van verschillende factoren af, waaronder het motief, de kleur en het oppervlak. Gemiddeld genomen kan er vanuit gegaan worden dat bij  ±50m2 ongeveer 100 euro kost per m2. In deze prijs is de bekisting meegenomen, evenals de montage, onderfolie, wapeningsmatten, onderleggers, het beton, kleurslijtlaag, aan- en afvoerkosten, het schoonmaken en het sealen met Lusterseal.

KIJK VOOR MEER WOONBETON

onkruidvrije straat en terras

onkruidvrije straat en terras
onkruidvrije straat en terras